Cộng hòa Síp thiết lập một trong những chính sách thuế hấp dẫn nhất khu vực châu Âu. Hệ thống thuế Cộng hòa Síp cùng với một số hiệp ước thuế kép được xếp hạng cao trong danh sách các khu vực pháp lý cho các nhà hoạch định thuế quốc tế.

Hệ thống thuế

Là thành viên của EU từ năm 2004, chế độ điều tiết thuế Cộng hòa Síp tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của EU và OECD. Síp có thuế doanh nghiệp ở mức thấp nhất châu Âu (12,5%).

 • Hệ thống thuế tuân thủ OECD/EU
 • Một trong những mức thuế thấp nhất EU. Thuế suất có thể được giảm thêm do các khoản miễn trừ cụ thể được cung cấp bởi pháp luật thuế
 • Mạng lưới rộng lớn, các hiệp ước thuế thuận lợi với gần 60 quốc gia
 • Quản lý thuế hợp lý
 • Khả năng có được các phán quyết về thuế trước bởi cơ quan thuế cung cấp sự linh hoạt và giảm thiểu các rủi ro về thuế
 • Chế độ IP Box: Thuế suất hiệu quả 2,5% đối với lợi nhuận từ việc sử dụng và bán tài sản
 • Không đánh thuế xuất nhập cảnh
 • Không khấu trừ thuế đối với các khoản thanh toán cho người không cư trú
 • Không đánh thuế tài sản
 • Hầu hết các giao dịch quốc tế đều miễn thuế giá trị gia tăng
 • Miễn thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài
 • Thuế lợi nhuận chỉ đánh vào lợi nhuận từ bán bất động sản Síp hoặc bán cổ phần sở hữu bất động sản Síp

Thuế doanh nghiệp

Thuế suất của công ty: 12,5%.

Tất cả các công ty thuộc sở hữu của người cư trú Síp đều bị đánh thuế vào thu nhập được tích lũy hoặc có nguồn gốc từ tất cả các nguồn ở Síp và nước ngoài. Công ty thuộc sở hữu của người cư trú ngoài Síp bị đánh thuế vào thu nhập tích lũy hoặc có nguồn gốc từ một hoạt động kinh doanh được thực hiện thông qua cơ sở thường trú ở Síp và các thu nhập được phát sinh từ các nguồn ở Síp.

Thuế thu nhập cá nhân

Các cá nhân là người cư trú Síp (người có mặt tại Síp trên 183 ngày/năm) đều bị đánh thuế vào thu nhập tích lũy hoặc có nguồn gốc từ các nguồn ở síp và nước ngoài. Các cá nhân là người không cư trú Síp chỉ bị đánh thuế vào thu nhập tích lũy hoặc có nguồn gốc từ các nguồn tại Síp (người có mặt tại Síp dưới 183 ngày/năm).

Lương hưu từ nước ngoài bị đánh thuế ở mức 5%. Miễn thuế hàng năm 3,417 EUR.

VietnamCyprus